Bugün Nöbetçi Ezcaneler
Elif Eczanesi
Silvan Belediyesi
ETKİNLİK TAKVİMİ

İlçemiz Hakkında Bilgiler

Silvan ilçesi; Batısında  Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro, Kuzeyinde; Lice ve Kulp ilçeleri, Doğusunda; Batman İli, Güneyinde Bismil ilçesi ile komşudur.

Yüz ölçümü; 1.373 km2’dir. Arazi genellikle engebelidir. Albat dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser. Batman çayından başka önemli bir çayı yoktur. Ova kesimi  tamamen çıplak, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. İklim yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlçe merkezi  11 mahalleden oluşmaktadır. Doğudan batıya doğru; Yüksek, Konak, Cami, Feridun, Kale, Mescit, Tekel, Selahattin, Bağlar, Bahçelievler ve Yenişehir Mahalleleridir.

Silvan Diyarbakır´ın en önemli ilçelerin olup Diyarbakır´a 78 km uzaklıktadır.. Bizans döneminde 300.000 nüfusuyla imparatorluk başkentidir. ayrıca (Mervaniler)e başkentlik yapmıştır.

Coğrafya

Arazi Yapısı 

Silvan ilçesi batısında Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro; kuzeyinde Lice ve Kulp ilçeleri; doğusunda Batman ili, güneyinde Bismil ilçesi ile komşudur. Diyarbakır’a 82 km uzaklıktadır. Düz bir arazi yapısına sahip gibi görünse de dağlık yerleri de vardır. Keskin kayalıklara sahiptir. Yüz ölçümü 1.373 kilometredir. Arazi genellikle engebelidir. 1500 metreyi bulan Albat Dağları Silvan’ın arkasındadır. Albat dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser. Eski isimleri Meyafarkin Meyafarakini Marturupolis Farakini Farkin Silivan Silvan

İklim 

Silvan´da karasal iklim egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama kış soğukları Doğu Anadolu´da olduğu kadar şiddetli değildir.

Bugüne değin ölçülen en yüksek sıcaklık 46,2° ile 21 Temmuz 1937 gününde, en düşük sıcaklık ise -24,2° ile 11 Ocak 1933 günü olmuştur. 496 milimetre olan yıllık ortalama yağış tutarının ancak yaklaşık %2´si yaz aylarında düşer. Yıllık yağış tutarı Silvan´da 729 mm’dir. Silvan’da ki barajdan dolayı nem biraz da olsa artış gösteriyor. Ortalama nem, en çok Aralık ve Ocak aylarında ölçülmüştür. Bu aylarda %77´ye çıkar. Temmuz-Ağustos aylarında ise nispi nem değerleri %20´ye düşmektedir.

Bitki örtüsü 

Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Orman bakımından çok yoksul olan dağlarında yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilçenin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz.

Hidrografyası 

İlçe sınırlarında ´Ambar´ çayı bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü Silvan ilçe sınırlarında olup Silvan’ın tarih envanterine kayıtlıdır. Silvan merkezde bulunan doğal kaynak suları da ilçenin su ihtiyacını karşılamaktadır.

Ekonomi

Sanayi 

Silvan’da bir adet orta ölçekli sanayi sitesi vardır.

Ekonomik coğrafya özellikleri 

Sosyo-ekonomik birçok nedenden dolayı tarımla iştigal eden Silvan nüfusu %65’lerden aşağıya hızla düşmektedir. İlçede tarıma uygun arazilerin %85’i ekilmektedir. Bu da toplam arazimizin % 45’ne tekabül eder. Silvan’ın ormanlık alan ortalaması %23´dür ve Ülke ortalaması olan %26’ya yakındır. Bu ormanların büyük bölümü planlara göre bozuk baltalık ormanlardır. Buna rağmen ormana dayalı sanayisi yoktur.

Tarımsal faaliyetleri 

Yer şekilleri engebeli olduğundan tarımda makine kullanımı fazla gelişmemiştir. Çok verimli toprakları olmasına rağmen sulanılabilir toprak oranı çok azdır. Tarımsal ürünlerimiz tütün, buğday, nohut, pamuk yetiştirilir. Son yıllarda mısır üretimi çok yüksek bir hızla artmaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri 

Hayvancılık faaliyetleri tarıma dayalıdır. İlçede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık görülür. Hayvancılık fazla yer kaplamıyor, genelde kırsal kesimlerde görülür.

Kültür

Kültürel Faaliyetler

Her yıl Hicri takvim e göre 1 Mayıs´ta baharın gelişi anlamına gelen Serêgulanê kutlanır. Burada tüm halk piknik yapar konserler olur. Bir de Silvan´da ki bir aşirete özgü olmasına rağmen daha sonra tüm Silvanlıların coşkuyla kutladığı geleneksel Murat şenlikleri Kumgölü’nde kutlanır.

Meskenleri 

Evler genelde siyah taş denilen çok sağlam kesme taşlardan veya modern yapı malzemelerinden yapılmıştır. Damları da betonarmeden yapılmış olup taş dokusuyla uyum göstermiştir. Bazı evlerde ise alt katta yazın serin olan oturma salonları hala revaçtadır. Yeni yapılan binalar artık taş olmaktan çıkmış yeni modern araçlarla yapılıyor. Dağ köylerindeki muazzam taş işçiliği birbiriyle adeta yarışırcasına ermeni ustalarının ellerinden çıkan birer sanat eseri gibi bugün bile tüm ihtişamıyla zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duruyor. Pencereler genelde geniş ve süslemeler bulunuyor. Ova köylerinde haberleşme amaçlı kullanılmak üzere insan gücü ile toprak taşınarak oluşturulan yüksek tepeler tüm havzayı birbirine bağlayarak iletişim sağlayan doğal bir ağ oluşturmuştur.

Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Silvan Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
Belediye Başkanımız Haberler Duyurular Kadın Merkezi Nöbetçi Eczaneler
SOSYAL MEDYA
FacebookTwitter
711 3381
-