İhsan BAYKARA

İhsan BAYKARA

Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş

  • Yazı İşleri Müdürlüğü
    • Evlendirme Memurluğu
  • Etüt Proje Müdürlüğü                
  • Plan Proje Müdürlüğü