İhsan BAYKARA

İhsan BAYKARA

Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş

Bağlı Birimler: 

  • Yazı İşleri Müdürlüğü
    • Evlendirme Memurluğu
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Mezarlıklar Müdürlüğü