1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan notunun 8.4 nolu maddesi iptal edilerek açık ve kapalı çıkmalarla ilgili olarak yürürlükte bulunan planlı alanlar imar yönetmeliğinin 41. Maddesinin uygulanması içim 15.12.2020 tarih ve 334 sayılı

Tarih:19.01.2021

  1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan notunun 8.4 nolu maddesi iptal edilerek açık ve kapalı çıkmalarla ilgili olarak yürürlükte bulunan planlı alanlar imar yönetmeliğinin 41. Maddesinin uygulanması içim 15.12.2020 tarih ve 334 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, Meclis kararı ekte sunulmuştur.