Alan İlanı, Plan ve Proje

Tarih:02.07.2021
  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2020 Tarih ve 335 sayılı kararı ile İlçemiz Selahattin Mahallesi 627 ada 3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.