Arazi Toplulaştırma - Heybelikonak Mah. 1.Askı İlanı

Tarih:30.06.2021

    Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Tamamlama İşi kapsamında 2. Arazi Toplulaştırma çalışmaları
içinde yer alan Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Heybelikonak Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde
kalan alanlar için hazırlanan esas yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri 1. askıya mahallinde
askıya çıkmış bulunmaktadır.
    Söz konusu 1. askıya esas yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listelerinin incelenerek varsa
itirazların ilan askı süresi içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu
müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş
sayılırlar. Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.