Çardak Mahallesi 117 ada 12,13 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.

Tarih:29.04.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2021 Tarih ve 112 sayılı kararı ile İlçemiz Çardak Mahallesi 117 ada 12,13 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.