Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2020 Tarih ve 331 sayılı kararı ile İlçemiz Yenişehir (Tapu Kütüğünde Çardak) Mahallesi 116 ada 1 nolu parsel ile 0 Ada 117 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.

Tarih:08.01.2021

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2020 Tarih ve 331 sayılı kararı ile İlçemiz Yenişehir (Tapu Kütüğünde Çardak) Mahallesi 116 ada 1 nolu parsel ile 0 Ada 117 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.İlgililere ilanen duyurulur.