Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2020 Tarih ve 333 sayılı kararı ile İlçemiz Yenişehir (Tapu Kütüğünde Cami) Mahallesi 246 ada 14 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır.

Tarih:08.01.2021
        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2020 Tarih ve 333 sayılı kararı ile İlçemiz Yenişehir (Tapu Kütüğünde Cami) Mahallesi 246 ada 14 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onanmıştır. ilgililere duyrulur.