Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Tarih:25.08.2021

Diyarbakır   ili, Silvan   ilçesi, 1/1000   ölçekli Uygulama    imar   Planı    plan    notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Silvan Belediye Meclisi’nin 05.07. 2021 tarih ve 39 sayılı meclis karan ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Plan Notu Değişiklik dosyasının değiştirilerek kabulü