DSİ Genel Müdürlüğü 10.Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğünden 1.Duyuru

Tarih:01.02.2021

Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Tamamlama İşi kapsamında 2. Arazi Toplulaştırma çalışmaları
içinde yer alan Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Kumluk ve Karacalar Mahallelerinde toplulaştırma
sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 2. askıya esas yeni parselasyon planlarına ait paftalar ve yeni mülkiyet listeleri EK te gösterilmiştir.