Nikâh İşlemleri

Nikâh İşlemleri

NİKAH İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ
 
1-Çiftler TC. Nüfus cüzdanlarıyla (Daha önce boşanma, ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri yazılı olacak.)1'er adet nüfus cüzdan fotokopileri aslı ile bareber
2-Son altı ay içerisinde çekilmiş 3'er adet vesikalık fotoğrafla, beraber müracaat  edecekler. (fotokopi kabul edilmez.)
3-Çiftler aile hekimlerinden(4721, 1593, 123-124 maddelerin yazılı olduğu Evlendirme Yönetmeliği'nin 14-15 maddesine uygun)  Evlenme sağlık raporu alınacak.(özellikle fotoğrafın üzerine kaşe -imza yaptırılacak)
4-Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat sırasında soyadı dilekçesi vereceklerdir.
5-Mal Rejimi sözleşmesi varsa evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.
 
NOT: EVLENECEK ÇİFTERDEN BİR TANESİNİN İKAMETGÂHININ SİLVAN SINIRLARI İÇERSİNDE OLMASI ZORUNLUDUR.
 
REŞİT OLMAYANLAR
1- 18 yaşını bitirmiş olanlar kendi başına evlenebilir.
2- 17 yaşını bitirmiş olanlar da anne, baba muvafakat imzaları nikâh memurluğumuzda,  anne baba gelememe durumlarında, muvafakat name noterden alınacak.(Anne- baba ölmüş, boşanmış veya vasi durumunda iseler Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği getirilecek.)
3-16 yaşını bitirmiş olanlar aile mahkemesinden kesinleşmiş evlenmeye izin kararı ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ VE DUL OLAN BAYANLAR
 
1 - Boşanmış ve Dul olan bayanlar, boşanma ve ölüm tarihinden itibaren 10 ay(300 gün )boşanma nüfusa işlendikten      sonra 10 ay)evlenemezler.
2 - 10 ay evlenme yasağını kaldırmak için, kesinleşmiş mahkeme kararı alınacak.
 
YABANCI EVLİLİKLERDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
 
1 - Avrupa Ülke Vatandaşları kendi ülkelerinden çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil raporu alacak,
(Türkçeye çevrilmiş, Noter tasdikli) 3 adet fotokopisi olacak.
2 - Diğer Ülke vatandaşları, ülkelerinden bekârlık belgesi alıp (Medeni hali açıkça yazılacak, Doğum sicil belgesi  
Apostil vurulacak, Anne-baba isimleri olacak, çeviriler noter tasdikli olacak) yâda Başkonsolosluklarından Bekârlık
Belgesi alacak(anne-baba adı-medeni hali yazılı olacak)Türkçe tercümeli onaylı, İstanbul kaymakamlıklarınca
tasdikli olup, 4 adet fotokopisi olacak. Ankara'da konsolosluğu olan Dışişleri Bakanlığınca onaylanacak. 4 adet
fotokopisi olacak. İkamet tezkeresi süresi bitmemiş olacak.
3-Vize tarihi geçmemiş, Pasaportun 4 adet fotokopisi olacak.
4- Evlenen kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman getirilecek
5-Yabancı ve TC vatandaşı olan çifte vatandaşlık halinde, T.C. vatandaşı olarak nikâh akdi yapılır.

NOT
1 -Evraklarını tamamlamış çiftler birlikte müracaat ederek nikâh akdi için gün alacaklar. Aile cüzdanı ücreti
Nikâh günü memurluğumuzda tahsil edilir.

2-NİKÂH GÜNÜ İKİ ŞAHİTLE GELİNECEK
18 yaşını doldurmuş, (Şahitlerin T.C. Kimlik no Yazılı Nüfus
cüzdanları olacak.) , Anne-baba şahit olabilir
3-Hafta sonu düğün salonlarında,  diğer mahallerde nikâh isteyen çiftler önceden nikâh tarihlerini bildirmeleri ve evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.
4-Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.