Hakkımızda

Hakkımızda

Misyonumuz;


Yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer veren, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmak.


Vizyonumuz;

Kadim şehrimizde, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamak


Temel İlke ve Değerler;


Adalet, Güven, Saydamlık, Hesap Verebilirlik, Kalite, Verimlilik, Katılım, Memnuniyet, Çevreye ve İnsana Saygı, Gelişime ve Değişime Açıklık, Eşitlik ve Tarafsızlık.