Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İhsan BAYKARA

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

MİSYONUMUZ;                       

1-Silvan Belediyesi’nin amaç,  prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, basın yayın ve halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler ile etkin ve verimli halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek

 

2-Kentimizde yaşayanların refah ve mutluluğunu artıracak belediyecilik hizmetlerini, ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde sunmak

 

3- Belediyenin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak, istek ve şikâyetlerine cevap vermek

 

4- Belediye faaliyetlerinin organizasyonları ve belediyenin kültürel yayınlarının her türlü tasarım ve kurgusunu yapılması çalışmalarını yürütmek.

 

5- Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenleyerek, belediye tarafından yapılacak olan her türlü organizasyon ve etkinliklerin koordinesini yapmak.

 

6- Belediyece yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlamak amacıyla her türlü dergi, broşür film hazırlamak,

 

7- İlçe halkının yönetime katılımını sağlamak,

 

8- Belediyece düzenlenecek sosyal faaliyetlerin ve törenlerin organizasyonunu yapmak ve faaliyetlerin, protokole duyurulmasını sağlamak,

 

9- Belirli aralıklarla ve özel hallerde halkın belediye hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerini alarak; değişen şartlara göre ortaya çıkabilecek yeni talepleri önceden belirlemek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak,

 

10- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına dair esas ve usuller gereği gelen dilekçe ve elektronik postalara cevap vermek ve başvuruları sonuçlandırmaktır.

 

11- CİMER - Doğrudan Cumhurbaşkanlığı konulu 2006/3 nolu Genelgeye dair esas ve usuller gereği, müdürlük bünyesinde CİMER yetkilisi görevlendirerek; CİMER’ den gelen talep ve şikâyetlere cevap vermek,

 

12- Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yapmak.

 

13- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

 

VİZYONUMUZ;

1- Belediyemizi, sakinlerimiz ve medya kuruluşları ile arasındaki doğrudan iletişimi sağlayacak yeter sayıda kanala ulaşmasını ve bu kanalları en etkin biçimde kullanmasını sağlayacak bir örgütsel düzeye ulaştırmak

 

2- Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri ve benzeri belediye yönetiminin, belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını sağlamak

 

3- Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenlemek. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak.

 

4- Mobil ekip faaliyetlerini yürütmek, belli zamanlarda çıkartılan Silvan Belediyesi Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırmak

 

5- Silvan da sevgi ve kültürle yoğrulmuş yaşam kalitesinin zenginleştirilmesi ve yükseltilmesi temel bakış olmakla birlikte, etkin iletişim stratejilerinin uygulanmasıyla oluşan modern kent kimliğini en üst düzeye çıkararak dünyada örnek gösterilecek bir kent modeli oluşturmak.

 

6- Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri, plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

 

7- Kadim şehrimizde, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

 

8- Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanmak

 

9- Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile Silvan da yaşayan toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay güzel hale getirmek