İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Veysi BİREL

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

MİSYONUMUZ;

Silvan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak amacı ve hedefleri ile ilgili çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırabilme yolunda işletme yönetimin karar mekanizması içinde yer alıp işletme kararlarında İnsan Kaynakları katılımının sağlandığı bir İnsan Kaynakları Stratejisini bünyesine kazandırmak.
İşe alım uygulamalarında en gelişmiş sistemleri kullanırken, adayın yetkinlikleri içinde tutumunun yüksek etkiye sahip olacağı anlayışı ön planda ele alınıp adayın benimsediği değerleri öne çıkaracak bir işe alım yaklaşımı kurgulayıp uygulamak.
Adayın sahip olduğu nicel ve nitel özellikleri test etmeye çalışırken bir yandan da adayın açık pozisyon için gerekli vasıfları bulunmasa da insan olarak çok değerli olduğunun sürekli bilincinde olmak.
İşe alımı destekleyici staj veya uygulamalı tanıma süresi için adaya fırsat tanıyan bir işe alım yaklaşımı geliştirmek.
İç ve dış paydaşlarla sürekli iş birliği ilkesini yerleştirmek ve bu kapsamda uygulamaları titizlikle takip etmek.
Yeteneklerin kazanılmasıyla beraber, yeteneğin işletmede tutulmasına yönelik işletme politikası uygulamak.
Kariyer ve eğitim yönetimi birimlerinin o işletmede sürekli gelişimin anahtarı olduğu sürekli göz önünde tutmak.
Aidiyet ve kurum kültürü kazandırması için seçilecek faaliyetlerin planlı ve etkili şekilde yürütülmesine özen göstermek.
Objektif kriterlerle donatılmış bir performans izleme ve değerlendirme sistemine sahip olmak.
Motivatör liderlik ve yönetim anlayışına uygun güdüleme ve yönderlik sağlamak.

VİZYONUMUZ;
İnsan Kaynakları birimini güçlü bir alt yapı ile (işe alım personeli , işe alım uzmanı, insan kaynakları yöneticisi, insan kaynakları direktörü vb. İnsan Kaynakları yapılanmasıyla) oluşturup, iş analizi , işe alım , oryantasyon, insan değerleri odaklı kariyer yönetimi, yetenek yönetimi, sosyal medyayı takip, kurum kültürü, aidiyet, işletme marka değeri, motivasyon olmak üzere tüm bu başlıklar için ayrı ayrı bütçe ayırıp, bu konularda öncü bir kuruluşu temsil etmeye yönelik bir işletme yönetimi politikasını benimseyip uygulamak ve sürdürebilmek için gerekli çalışmaları kararlılıkla ve özenle yapmak.

Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.