Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emrah YILMAZ

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

MİSYONUMUZ;

Müdürlüğümüz, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen ve kendi yetki alanlarımızda bulunan vergi mükelleflerinin ve Belediye alacaklarının zamanında tahakkuk, tahsil ve tediyesini yapmak kurum ve kişilere iş ilişkisi içinde en iyi ve hızlı hizmeti sunmaktır. Hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması,  muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliği kolaylaştırmaktır
.
VİZYONUMUZ;          

İyi bir hizmetin sunulmasında bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan bir kadro ile teknolojik donanımı çağın gereksinimlerine hızlı ve anında cevap verebilecek, fiziki ortamı ve çalışanlarının bilgi ve aktif olarak vatandaşa örnek bir hizmet sunmaktır.
1.Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
2.Verimliliği esas alarak,
3.Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
4.Plan ve Projeye önem vererek,
5.Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
6.Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
7.Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.