Yazı İşleri Müdürlüğü

Veysi BİREL

İletişim

Telefon:04127113381

Hakkında

MİSYONUMUZ;

Belediyemizin karar organları olan, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi; Belediye Başkanlık Makamının çalışmalarının yürütümü, Belediyemize ait gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması, Evrakın ilgili birim Müdürlüğüne havalesi, birim müdürlüklerinden gelen evrakın posta yolu ile ilgili yerlere iletilmesi, evlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün başlıca görevlerinden olup misyonumuzu teşkil etmektedir.


VİZYONUMUZ;

Belediyemizin stratejik Planı doğrultusunda, İlçe halkının ihtiyaç ve hizmet gereklerine uygun, vatandaş odaklı hizmetlerin şeffaf, adil, katılımcı, sürdürülebilir ve seri bir şekilde verilerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde hassasiyetle kullanılması başlıca amaçlarımız olup vizyonumuzu teşkil etmektedir.