Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları Projesi

Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları Projesi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 124.255,89 Euro destek almaya hak kazanan  “Project on Renewable Recycling Practises” (Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları)  başlıklı projemiz CFCU (Merkezi Finans İhale Birimi) ve Belediye Başkanlığımız  tarafından imza altına alınarak sözleşmeye bağlandı.
Projemizin ana faaliyetlerinden biri Silvan Belediyesinin teknik heyetinin Krško Belediyesine ziyarette bulunmasıdır. Bu ziyaretle Krško Belediyesi’ndeki Atık Yönetim Merkezi yerinde incelenerek Silvan’da kurulacak Atık Yönetim Merkezi için iyi uygulama örnekleri tespit edecektir. Teknik gezide Atık Yönetim Merkezinin yerinde görülmesinin yanı sıra işleyiş hakkında teknik bilgi alınması sağlanacaktır. Bununla birlikte heyetler arası işbirliği protokolü imzalanacaktır.
Silvan Belediyesinin bir diğer önemli faaliyeti bölge halkının atık yönetimi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasıdır. Bu sebeple 25 kursiyere MEGEP Müfredatına uygun 168 saatlik mesleki eğitim düzenlenecektir. Eğitimin başlığı Atıklar ve Atık Yönetimi olacaktır.
Projede bölge halkının farkındalığını artırmak için düzenlenecek diğer etkinlik ise çevre haftası düzenlenmesidir. Bu etkinlik kapsamında Silvan genelinde 250 haneye ve 20 kuruma geri dönüşüm çöp kovasının (4'lü oda tipi) dağıtılacaktır. Belirlenecek 20 pilot okulda çevre haftası kapsamında etkinlikler düzenlenecektir. Atık yönetimi konusunda hazırlanacak el broşürlerinden 2.500 adet basılacak ve ibadethanelerde ve bölge genelinde dağıtılması sağlanacaktır. Son olarak Belediyede çevre köşesi oluşturulacaktır. Buraya ayaklı kütüphane konulacak ve çevreyle ilgili kitaplar konulacaktır.
Silvan Belediyesi personelleri olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurumlarından belirlenecek toplam 75 kamu personeli bir araya getirilerek belediyenin toplantı salonunda 2 saat sürecek bilgilendirme semineri yapılacaktır. Seminerde atık ve atık yönetimi konularında uyarıcı ve yönlendirici bilgiler verilecektir.
Projenin önemli faaliyetlerinden biri ise Krško Belediyesi temsilcilerinin davet edileceği Türkiye çapında Yenilikçi Geri Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumunun düzenlenmesidir. Sempozyuma akademisyenler, ilgili kurum ve STK'lar davet edilecektir. Bu sayede konuyla ilgili çalışan tüm tarafların bir araya gelmesi sağlanacaktır. Sempozyumda geri dönüşüm için yenilikçi uygulamaların tartışılması ve belirlenmesi sağlanacaktır.
Tüm faaliyetlerin sonunda Silvan Belediyesinin 3 Yıllık Atık Yönetimi Stratejik Planı hazırlanacaktır. Stratejik Planın içeriği hazırlanırken sempozyumda belirlenen yenilikçi uygulamalar göz önünde bulundurulacaktır.