Sahabe Mescidi

Sahabe Mescidi

Hz. Ömer döneminde yaptırılan Anadolu'nun ilk mescidi Şeyh Halil Mezarlığı içerisinde bulunuyor. Silvan'ı İslam topraklarına katan şehit Sahabeler ’den iki tanesinin mezarının da bulunduğu manevi yapıdır.
Mescidin Silvan'a Kur'an-ı Kerim'i öğretmek amacıyla bırakılan sahabenin yaptığı eser olduğunu, "Vakıdi'nin 'Fütuhul Cezire ve Habur, Diyarbekir ve Irak' isimli eserini incelediğimizde 'Babbet b. Adiy, Hakim bin Hişam ve 10 arkadaşını mescitleri onarmak ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için kalıyorlar